PROPERS CURSOS 2013


Aquests són els cursos que pròximament impartiré en LA ESCOCESA.
Aviat més informació en aquest blog i en: http://tallers.laescocesa.org


La Il·lustració i els tropos: un jòc visual
La metàfora, la al·legoria, la hipèrbole, la metonímia, la sinècdoque, la ironia, etc. i la seva expressió gràfica com a vehicle en la creació de la il.lustració.
Exploració de diferents mètodes de treball, tècniques, estils i aplicacions de la il.lustració.

Persones. Una aproximació al retrat dibuixat
Explorar el rostre, els trets i gestos com a pòsit de la personalitat. Una experiència d’observació, introspecció i rel·lació mitjançant l’acte de dibuixar. El taller està dividit en tres jornades durant les quals treballarem amb model, ens dibuixarem entre els participants, explorarem el dibuix àgil, d’anàlisi i de síntesi. Treballarem alhora l’expressió lliure i el naturalisme.

Taller de Dibuix i Il·lustracio
Taller de dibuix i il·lustració, dirigit a qui ja hagi fet algun dels tallers d’il·lustració, retrat o retòrica que vulguin aprofundir en alguns aspectes de la creació d’imatges il·lustrades, a través del desenvolupament de projectes propis. Es combinaran sessions teòric-pràctiques de percepció, tècniques i creativitat amb sessions en les quals es treballin projectes personals relacionats amb la il·lustració i/o el dibuix.

Il·lustració experimental
Taller intensiu sobre els processos i tècniques en la il·lustració. Treballarem en la perifèria d’aquesta disciplina i la relació amb altres disciplines com el gravat, la pintura, la fotografia, la poesia visual, el mural, etc. Un taller pràctic de caràcter multidisciplinari enfocat en l’experimentació, la reflexió i el joc.

El gravat en la il·lustració
Taller intensiu per conèixer algunes tècniques bàsiques de gravat i la seva utilització en la il·lustració. S’abordaran els processos i tècniques de l’estampació com com a inspiració i enriquiment del procés creatiu. L’atzar i la seriació com a recurs creatiu.

No hay comentarios: